10.11.2017

Проведено работу з удосконалення описів частини фондів дорадянського періоду


10 листопада 2017 р. Відділом науково-довідкового апарату Державного архіву Одеської області була проведена робота з удосконалення описів наступних фондів: особові фонди С. Ф. Штерна (ф. 156, 128 од. зб.), Архієпископа Інокентія (ф. 167, 4 од. зб.), О. М. Клітіна (ф. 170, 17 од. зб.), П. З. Рябкова (ф. 173, 4 од. зб.), М. Ф. Аноєва (ф. 177, 10 од. зд.), сімейний фонд Назимових (ф. 168, 9 од. зб.) і фонд Банкірської контори С. М. Барбаша (ф. 175, 45 од. зб.).

Під час роботи були виправлені технічні помилки, редаговані заголовки справ, уточнені крайні дати документів, передруковані описи, складені передмови до фондів, взяті на облік старі інвентарні описи, підрахована кількість документів у фондах тощо.

Документи цих фондів зберігають унікальну інформацію з історії економіки і преси, розвитку богословської і суспільної думки, громадського та релігійного життя Одеси ХІХ – початку ХХ століття.