24.11.2017

Публікації співробітників Держархіву: стаття О.О.Феденко на сторінках наукового збірнику "Гілея: науковий вісник"


24 листопада 2017 р. Видано друком публікацію головного наукового співробітника відділу науково-довідкового апарату Держархіву О. О. Феденко у фаховому виданні «Гілея: науковий вісник»: Роль італійської громади у розбудові харчової промисловості Одеси наприкінці XVIII – початку XX ст. // "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. ‑ К., 2017. Випуск 124. – С. 16-20.

У досліджені використана значна кількість матеріалів Державного архіву Одеської області та Державного архіву Турина (L’Archivio di Stato di Torino, м. Турин, Італія), а також тогочасна італійська і вітчизняна преса. Використанні документи Державного архіву Турина складаються зі звітів генеральних сардинських консулів в Одесі до Міністерства закордонних справ Сардинського королівства у 1816-1861 рр.

Автором проаналізовано участь представників італійської громади у становленні й розвитку харчової промисловості Одеси наприкінці XVIII – початку XX ст. Досліджуючи документи українських й італійських архівів, автор прослідковує історію родин Коста, Сонданс, Поццо, Кавассо ‑ вихідців з Сардинського Королівства, що були початківцями у виробництві макаронної продукції в Україні. Також у статті досліджено діяльність таких підприємців, як Джакомо Порро, брати Анатра, Фердинанд Брагаліо.