23.12.2020

Державний архів Одеської області продовжує оприлюднення описів колишнього архіву Одеського обкому КПУ


Нині читачі можуть вже віддалено працювати з 25 описами (330 файлів) фонду П-55 Ананьївського та з 45 описами (55 файлів) понад 20 фондів Балтського райкомів та мають доступ до описів фондів П-32 Одеської губернської та округової робоче-селянської інспекції за 1921-1931 рр., П-39 Одеського комітету РСДРП (меншовиків) за 1918-1924 рр., П-40 Одеського губернського комітету лівих соціал-революціонерів (боротьбистів) за 1919-1920 рр., П-41 Одеського міського комітету Єврейської компартії Поалей ціон за 1920-1921 рр., а також 5 фондів різних підприємств та установ Одеси. На 2021 р. заплановане викладення на сайт ДАОО ще понад 500 описів.