02.12.2020

Завжди приємно отримувати подяки!


Архівна справа посідає важливе місце у процесі національного державотворення. Щоденна праця архівістів забезпечує надійне збереження і примноження Національного архівного фонду, унікальні документи якого фіксують історію матеріального і духовного буття Української держави й нашого народу. Отримання листа подяки для співробітників Держархіву - це бажання виконувати роботу наполегливо та сумлінно.