Науково-методичні видання


Синявська О.О., Петровський Е.П., Кузнєцов В.О. Методичні рекомендації щодо організації та проходження архівної практики. Для студентів історичного факультету. - Одеса, 2015. - 44 с.

 

Порядок виконання запитів у Державному архіві Одеської області: Методичні рекомендації / Укл.: Л.Г.Білоусова, О.В.Мартиненко. – Одеса: Державний архів Одеської області, [2014]

Порядок виконання запитів, додатки:

- «Генеалогічна анкета»

- Відомості про метричні книги православних церков та книги ЗАГС (запису актів громадянського стану), які зберігаються у Державному архіві Одеської області

- Перелік фондів Державного архіву Одеської області, що містять документи з особового складу, по яких видаються довідки про трудовий стаж та заробітну платню для нарахування та перерахування пенсій. Рекомендації щодо розшуку відомчих архівів. Інформація про державні архіви Одеської області

- Фонди виконкомів, які зберігаються у Державному архіві Одеської області

- Перелік категорій громадян, які мають право на пільги та законодавчі акти, якими ці пільги передбачені

- Порядок копіювання архівних документів у Державному архіві Одеської області

- Перелік фондів начальних закладів радянського періоду (університетів, інститутів, консерваторії, технікумів, училищ, шкіл) та науково-дослідницьких інститутів (НДІ), із зазначенням наявності документів з особового складу

.

Науково-довідковий апарат до документів Національного архівного фонду у Державному архіві Одеської області (на допомогу користувачу): Методичні рекомендації / Укл. Л.Г.Білоусова. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 40 с.

 

Організація роботи користувачів у читальному залі Державного архіву Одеської області: Методичні рекомендації / Укл. Л.Г.Білоусова. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 24 с.

 

Порядок приймання документів Національного архівного фонду на державне зберігання: Методичні рекомендації / Укл. С.В.Виногловська. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 12 с.

 

Порядок видачі документів у тимчасове користування за межі архіву: Методичні рекомендації / Укл. С.В.Виногловська. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 12 с.

 

Укладання списків фондоутворювачів в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад: Методичні рекомендації / Укл. О.І.Ксендзик. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 20 с.

 

Експертиза цінності документів постійного зберігання вищих та середніх учбових закладів: Методичні рекомендації / Укл. В.О.Хромова. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 12 с.

 

Інструкція з обліку бібліотечного фонду Державного архіву Одеської області: Методичні рекомендації / Укл. О.А.Корецька. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2010. – 8 с.

 

Отбор документов на реставрацию: Методические рекомендации / Сост. В.К.Сичкаренко. – Одесса: Государственный архив Одесской области, 2010. – 4 с.

 


[Видання Держархіву: монографії, довідники, путівники]

[Серія «Праці Державного архіву Одеської області]

[Інформаційний бюлетень «Одеські архіви»]

[Публікації співробітників Держархіву]