До 100-річчя Державного архіву Одеської області. Історія архіву витоки і сучасність. 

do-100-rchchya-derzhavnogo-arhvu-odesko-oblast-storya-arhvu-vitoki-suchasnst

 


 

1830 р.

 

     Про створення архіву при Одеській міській думі.

(ДАОО, ф. 4, оп. 6 а, спр. 818).

  


 

1839-1840 рр.


     Матеріали управління Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора про створення при Новоросійському університеті Історичного архіву.

(ДАОО, ф. 5, оп. 1, спр. 1530, л. 26-27).

 

 


 

1854 р.

 

     Матеріали Херсонської духовної консисторії щодо упорядкування архіву консисторії.

(ДАОО, ф. 37, оп. 1, спр. 1749, арк.. 1-6.).

  

 


 

     Листування канцелярії Одеського військового губернатора щодо упорядкування документів повітових та міських установ системи Міністерства внутрішніх справ.

(ДАОО, ф. 457, оп. 1, спр. 31).

 

 


 

1854-1857 рр.

 

     Матеріали канцелярії Одеського градоначальника про заходи по охороні та евакуації архівів у періоди воєнних дій.

(ДАОО, ф. 2, оп. 11, спр. 80, арк. титульний, 229).

 

 


 

1864-1867 рр.

 

     Аполлон Олександрович Скальковський (1808-1898) – історик «Нестор Новоросії», директор Головного статистичного комітету Новоросійського краю, член-кореспондент Петербурзької академії наук, ініціатор утворення Історичного архіву Новоросії. Грамота на ордени Св. Анни 1 ст. А.О.Скальковському.

(ДАОО, ф. 147, оп. 1, спр. 78, арк. 1-2 зв).

 


 


 

1874 р.

 

     Рішення Одеської міської управи про утворення архівів у відомствах та правилах зберігання документів.

(ДАОО, ф. 16, оп. 50, спр. 226.).

  

 


 

ПЕРША ЧАСТИНА.

 

 

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ